Laat het geld lokaal maar rollen

Eigen munt? Reactie door Irene Overduin op artikel van Han en Oeds

Een reactie van Irene Overduin op het artikel van Han en Oeds in de Leeuwarden Courant van :

Voor welk probleem is een Friese munt de oplossing?

Irene Overduin • 30 september 2020 • Opinie

Een eigen munt spreekt tot de verbeelding. Zo’n munt geeft macht. De muntmeester kan de samenleving er een beetje mee sturen. Het is dan ook niet vreemd dat pleidooien voor een eigen munt voortkomen uit onvrede over de bestaande economische werkelijkheid.

Hebben we een Friese euro nodig?

Willen we zelf de koers blijven bepalen? Dan hebben we een Friese euro nodig

Oeds Westerhof • Han Nijdam •

Leeuwrder Courant, 26 september 2020 • Opinie

Willen we van Fryslân een schone, gezonde en gelukkige provincie maken, die een eigen visie op kwaliteiten als landschap, taal, cultuur en erfgoed kan waarborgen? Dan hebben we een Friese euro nodig. Oeds Westerhof en Han Nijdam leggen uit waarom.