Waarom het initiatief ‘Laat geld lokaal rollen’?

Koop lokaal! Veel ondernemers, gemeenten en de provincie Fryslân pleiten ervoor. Door een product lokaal te kopen, versterk je de lokale economie, bespaar je het milieu én versterk je de gemeenschapszin, de Mienskip.

De initiatiefgroep ‘Laat Geld Lokaal Rollen’, vindt dit van groot belang. Juist nu corona de hele economie in een dip brengt, maar ook voor het groeiend aantal krimpgebieden in Friesland. Met lokaal geld zal het makkelijker worden voor mensen en bedrijven om hun capaciteiten optimaal te benutten, om voorzieningen te behouden en de leegloop een halt toe te roepen. We kunnen hiermee voorkomen dat jongeren weg trekken uit Friesland op zoek naar werk. De corona-crisis maakt het extra urgent om nu het Friese bedrijfsleven door lokaal geld te versterken.

De gewenste versterking van het lokale bedrijfsleven is óók belangrijk voor de transitie naar duurzaamheid. Meer consumptie van lokaal aanbod vraagt om minder invoer van producten en diensten van elders. Een circulaire economie, onderlinge dienstverlening en een onafhankelijker energievoorziening krijgen zo betere kansen.

De lokale ondernemer kan in al deze zaken een positieve en stimulerende rol hebben. Zet zelf ook de stap mee, doe mee aan De Útdaging!

Demonstratie
Als eerste stap hebben we de live demonstratie ‘De Útdaging’ uitgewerkt. Hierbij is de ervaring van STRO (Social Trade Organisation) toegepast op de Friese situatie. We gaan met een groep pionierende ondernemers ontdekken hoe de Fryske Euro helpt de regio economisch krachtiger te maken. De startende groep van minimaal 200 bedrijven gaat het effect van meer-lokaal-kopen binnen Friesland demonstreren. Deze bedrijven krijgen ieder 1000 Fryske Euro’s op hun Mienskip-rekening. Ze spreken af om deze Fryske euro’s minstens vier keer rond te laten gaan tussen de deelnemers. Ze gaan laten zien hoe circulair geld in de praktijk werkt en dat het een soort ‘zwaan kleef aan’ effect heeft ; steeds meer mensen gaan mee doen en steeds meer geld gaat vaker in de regio circuleren.

We dagen ook overheden uit om werk te maken van lokaal inkopen en hun gemeenschapsgeld in de vorm van deze Fryske Euro’s uit te gaan geven.

Wij zijn er van overtuigd dat het werkt. En dat Fryslân er meer door gaat bloeien.

Wie zijn wij?

De initiatiefgroep ‘Laat Geld Lokaal Rollen’ is in het voorjaar van 2020 ontstaan uit de Vonketongroep SDG1 ‘Geen armoede’. Zie panorama.vonketon.org.

De groep bestaat uit:

Monique van Etten, winkel ‘Jouw Dagelijkse Kost’, deelnemer Circulair Kwartier

Lenie Braks, kerngroep Grou 2030, werkgroep Fairtrade Leeuwarden

Petra Vlutters, Raadslid PAL GroenLinks Leeuwarden; portefeuilles werk, armoede, welzijn.

Jacob Wijngaard, onderzoeker STRO en emeritus hoogleraar Bedrijfskunde RuG.

Tjibbe van der Veen, docent minor betekeniseconomie NHL-Stenden; projectleider Armoedelab

Femke Molenaar, Raadslid PAL GroenLinks Leeuwarden